HET BUURTKLEED (2018)

‘SAMEN BRENGEN VAN EEN BUURT NA DE BEHOEFTES’

Het buurtkleed is gemaakt in samenwerking met Puck Milder en Stanny van der Elst. Samen met de buurt Boschveld in ’s-Hertogenbosch hebben we gekeken naar de behoeftes. We hebben met buurt bewoners contact gehad en het belangrijkste voor vrijwel iedereen is: meer contact met elkaar. Het buurtkleed is bedoelt om de mensen in de buurt samen te brengen voor een goed gesprek. Voor alle culturen, geloven en afkomst.  

Buurtkleed_1.jpg
Buurtkleed_2.jpg